GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Gliwice, ul. Mewy 34

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4.89336 0 0 0
0 0 0 4.80354 0 0 0.51012
0 0 0 13.4966 0 0 0.47898
0 0 0 5.25415 0 0 0.72054
0 0 0 9.32244 0 0 0
0 0 0 10.762 0 0 0.42876
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.45432
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 9.83632 0 0 0
0 0 0 14.4767 0 0 0.73008
0 0 0 0 0 0 0