GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
WIOŚ Ełk

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 3.68113 93.2233 5.27874 5.0706 5.58393 0.71326
0 0 0 0 0 0 0
0 5.97394 0 3.36709 3.15416 7.73203 1.20849
0 0 0 0 0 0 0
0 0 95.2739 10.4384 0 0 1.25291
0 14.1674 95.2906 9.07543 8.78163 0 0
0 5.33448 0 3.83476 0 8.08544 0.52584
0 0 0 4.19133 3.21358 8.13561 0
0 0 0 0 0 0 0
0 5.27393 111.374 0 4.48339 0 0
0 0 0 6.13473 5.6832 0 0.473
0 1.21359 105.382 0 4.15461 7.79262 0.3966
0 0.83438 103.336 3.17549 0 0 0.42889