GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
WIOŚ Elbląg ul. Bażyńskiego

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
237.742 5.06149 98.3878 8.19083 7.34611 1.95421 0.90057
228.908 0 94.3796 7.51361 5.74194 0 0
0 0 0 0 0 2.85093 0.47185
221.199 0 77.295 5.6075 5.0675 2.96472 0.39888
0 0 0 0 0 0 0
186.75 5.02644 0 3.42139 3.13528 3.47847 0
0 3.42514 84.115 7.33556 6.24722 3.49531 0.36947
197.606 3.63864 83.005 0 4.87444 1.59977 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
578.031 29.2733 0 0 15.5961 0 1.69439
565.597 0 0 0 0 5.02171 0
463.958 10.1687 39.6956 12.1467 11.0908 4.387 1.10125
0 0 0 0 0 0 0