GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
KMŚ Puszcza Borecka

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 82.3835 0 0 0.32374 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1.83803 43.6321 0 0 0.33705 0
0 1.49381 0 0 0 0.29465 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1.53232 87.5122 0 0 0.37531 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 69.0731 0 0 0 0
0 0.86315 71.2318 0 0 0.27549 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1.20431 65.0263 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0