GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Czerniawa

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 0 0 0 0
0 2.92748 0 5.47178 0 0 0
0 4.5649 71.3711 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 4.63448 77.8056 4.11333 0 0 0
0 4.7083 82.0022 9.14098 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 4.08212 91.155 0 0 0 0