GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 49.9733 5.71382 0 4.94143 0.6993
0 2.80682 0 1.41216 0 1.54558 0.2916
0 0 83.0111 4.52237 0 1.33099 0.3537
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0